Thùng Phối (Bee hive)

Liên hệ: 0908926892

Thiết kế an toàn, tiện lợi, tạo môi trường tốt cho ong chúa. Thiết kế kín nhưng chống đuối tạo vùng tiểu khí hậu cho đàn ong.

Hệ thống lưới ngăn chúa sang ngăn thức ăn và chống bốc bay hay chúa khác xâm nhập

Liên hệ: Chương 0908.92.68.92 / 0986.239.339