Thông tin liên hệ Cơ Sở Uy Thị

Cơ sở sản xuất Uy Thị 

Địa chỉ: 58 phùng hưng, f Lộc Tiến, tp Bảo Lộc, Lâm Đồng.

MST: 5801083261

Email: chuongvietdang@gmail.com

Điện thoại, Zalo: 0908.926.892 / 0986.239.339

Facebook: Đặng Việt Chương

Kết nối với chúng tôi